Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

macielsonator

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
macielsonator
macielsonator
Reposted fromFlau Flau viahepi hepi
macielsonator
8020 1795 350
50 days of Summer
Reposted fromcountingme countingme viaplusiek plusiek
macielsonator
9232 77a8 350
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viaSurvivedGirl SurvivedGirl
macielsonator
7810 2c84 350
Reposted fromsaku saku viaoutofmyhead outofmyhead
macielsonator
Reposted fromFlau Flau viadhoop dhoop
macielsonator
9960 9dca 350
Reposted fromkatsiu katsiu viaeloo eloo

May 06 2018

macielsonator
8659 5be4 350
Reposted fromGIFer GIFer viaworthit worthit
macielsonator
0730 6ee1 350
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaredshadow redshadow
macielsonator
7180 3742 350
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viatryy tryy
macielsonator
Reposted frommrrru mrrru viaredshadow redshadow
4093 f347 350
Reposted fromjustinwright justinwright viababyface babyface
macielsonator
6531 eb99 350
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
macielsonator
3055 61b8 350
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamoai moai
macielsonator
2655 9e5f 350
Reposted frominpassing inpassing viaKaviah Kaviah
macielsonator
2365 46da 350
Reposted fromNocephya Nocephya viazembata zembata
macielsonator
3295 e836 350
Reposted fromkjuik kjuik viaKaviah Kaviah

May 01 2018

macielsonator
3469 0d0e 350
parallel life goals
Reposted fromhighringo highringo via12czerwca 12czerwca
macielsonator
2165 7ee8 350
Reposted fromHeadbanger Headbanger viaangusiasty angusiasty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl